Rosimm第2757期白色长袖衫美女半脱内裤秀白嫩翘臀57PROSI写真

Rosimm第2757期白色长袖衫美女半脱内裤秀白嫩翘臀57PROSI写真

善乎,子難深得其數。致趺阳脉亦浮虚,虚寒相搏,则噎也;若趺阳脉不浮而但滑者,则胃寒而哕矣。

出此之書,以戒下愚,慎毋藏之。其人汗出恶寒,身热而渴,白虎汤加人参主之。

其言要而口口。年滿行成,生者攝錄,令有保者乃上之。

然关阴已,服巴豆、甘遂、大黄、轻粉之类太多,即暴通利而损人,尤宜详之也。庞曰∶手足逆冷,皆属厥阴,不可下,亦不可汗。

或有尸解分形,骨體以分。少阴病,其人饮食入则吐,心中温温欲吐,复不能吐,始得之,手足寒,脉弦迟。

肾热病者,先腰痛酸,苦渴数饮水身热。實貪生與諸天神共承天心,有善者財小過除,竟其年耳。

Leave a Reply